Contacto --> Novo!

Na Asemblea Xeral celebrada o pasado 10 de outubro de 2014 elexiuse a unha nova Xunta Directiva, conformada polas seguintes persoas:

  • Presidente   Xosé María Torres Bouza.
  • Vicepresidente e Tesoureiro     José Manuel Bouzamayor Riola.
  • Secretario  Francisco Calvin Fondevila.
  • Vogal 1       Vanessa Trevin Pita.
  • Vogal 2       Rafael Rodríguez Teijeiro.


CIF                G 70401260

Rexistro     2014/018354 da sección 1 do Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia

Se che interesa este proxecto e queres contactar con nós, podes facelo a través dos seguintes medios:

Teléfono: 609 05 04 01
Correo electrónico: revista.ortegal@gmail.com


Ningún comentario:

Publicar un comentario