luns, 16 de xullo de 2018

Presentación da Asociación Rural Vivo do Ortegal


Directiva da asociación. De esq. a dereita:
Mara Detzmeier, Tobías, Enrique Fojón e María Álvarez
(Foto: Noa Orizales)Catro persoas, catro amigos de Couzadoiro, con inquedanzas do seu, acertan coa súa proposta, e as meigas non dubidaron en lles botar unha man, pois elas foron as que agocharon as chaves do Salón de Plenos do Concello ca teima de que a presentación desta nova e ilusionante asociación tivera que levarse a cabo nun marco máis axeitado e senlleiro coma ven sendo o patio do claustro do que fora Convento de Dominicos.
Isto acontecía o 6 de xullo, e nun ambiente familiar, e despois da presentación feita pola concelleira Vanesa Trevín, sen dúbida artífice de lles dar un pulo ás súas ideas, foi Kike Fojón, presidente da nova entidade, quen colleu a quenda para nos indicar cales son as súas pretensións.
Un momento do acto, no patio central
da casa consistorial.

(Foto: Manel Bouzamayor)
A nova asociación, que responde ó clarificador nome de Asociación Rural Vivo do Ortegal ten coma cometido, sinxelo, mais tamén complicado, facer que a xente do rural aposte polo produto que a súa terra lle ofrece, até tal punto de poder chegar a vivir diso, isto é, en resumo: “vivir no rural, do rural”. Como dixo Kike, amais dos coñecidos froitos da propia terra, isto é, produtos da horta, gandería, agricultura, pesca, marisqueo..., tamén a artesanía, coma é o caso dunha das compoñentes da directiva, e a xente identificada co patrimonio, teñen cabida neste proxecto.
Outro momento do acto.
(Foto: Noa Orizales)
O primeiro paso para chegar ó fin que se pretende é xuntar forzas coas que poder enfrontarse de mellor xeito ós problemas que leva engadido traballar no rural, achegar á xente o que representa o rural, pois coma dixo o presidente “non se quere o que no se coñece, e non se defende o que non se quere”. O urbano, xa que logo, ten que deixar de ser un fin en si mesmo. A asociación fica aberta para todo aquel que teña as inquedanzas sinaladas, e cun prezo simbólico de 12 € ó ano, pois o verdadeiro valor radica no que pode levar tras de si cada persoa que se sume a este proxecto.
O traballo desta xente xa o poderemos vivir reflectido no Mercado de Verán que se levará acabo no Paseo da Alameda de Ortigueira tódolos domingos dende o 22 de xullo até o 15 de setembro en horario de mañá.
Tódolos asistentes ó acto desexáronlles sorte coa maior das sinceridades, e dende estas páxinas facémonos eco deses desexos.

---------- 

Texto: Manel Bouzamayor

.

Ningún comentario:

Publicar un comentario