Directiva 2017 --> Novo!

Na Asemblea Xeral da asociación  TERRAS DO ORTEGAL, celebrada o pasado 20 de xullo de 2017, e tras 3 anos de mandato, procedeuse á eleción dunha nova Xunta Directiva,  que terá por Estatutos outros 3 anos de mandato, e que etá conformada polas seguintes persoas:
  • Presidente    Xosé María Torres Bouza.
  • Vicepresidente e Tesoureiro     José Manuel Bouzamayor Riola.
  • Secretario    Francisco Calvin Fondevila.
  • Vogal        Vanessa Trevin Pita.
  • Vogal        Rafael Rodríguez Teijeiro
  • Vogal 3º       Francisco Javier Martínez Prieto


CIF                G 70401260

Rexistro     2014/018354 da sección 1 do Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia

Se che interesa este proxecto e queres contactar con nós, podes facelo a través dos seguintes medios:

Teléfono: 609 05 04 01
Correo electrónico: revista.ortegalARROBAgmail.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario