luns, 29 de xaneiro de 2018

SUSO BARCIA PRESENTA O ANTIGO SAN ANDRÉS DE TEIXIDOSUSO BARCIA PRESENTA O ANTIGO SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
Curiosa maqueta de nove metros cuadrados realizada en madeira

Santo André sendo discípulo de San Xoán Bautista, figura entre os primeiros Apóstolos que elixir Xesús; predicou o evanxeo na actual Ucraína, morreu crucificado en Patrás e é moi venerado nas igrexas de Oriente. A súa reliquia foi traída a Teixido sobre o ano 1600 polos Cabaleiros da Orde de Malta. A esta orde pertenceu o Santuario desde o século XII ata o XIX.
San Andrés de Teixido é un dos lugares máis visitados de Galicia; situado na serra da Capelada, no municipio de Cedeira, recibe milleiros de peregrinos e tamén de familiares que acompañan as almas dos defuntos que en vida se ofreceron ao Santo e non puideron cumprir a promesa «A San Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo».
Nós tamén peregrinamos ata Cedeira unha tarde de inverno para admirar a maqueta que Suso Barcia fixo recreando a máxica aldea que reproduce fielmente en nove metros cadrados. O primeiro que me chama a atención e o Santuario, non me cadra co que coñezo actualmente, pois non presenta esas pedras aturronadas como eu lles chamo. O autor despexa a dúbida e dime que para facer o traballo fiouse das fotos antigas, cando o edificio era de pedra, pois o novo deseño é obra do crego don Xulio Ladra.

Canto tempo lle levou facer a maqueta?
Pois un ano aproximadamente. Dende agosto está exposta ao público nun escaparate da Praza Roxa. Aínda non está rematada totalmente, falta poñerlle grupos de persoas, uns baixando a costa, outros camiño da Fonte do Santo, algúns no adro da igrexa…
Botoulle moito tempo a esta actividade?
Case tódolos días facía algo, uns máis e outros menos. Como vedes aprécianse moitas casas, todas.
Pero non vexo os tenderetes de venda…
Non, porque non me gustan.
Aí discrepamos —dígolle eu, pois a min encántanme os tenderetes e os seus cores.
Que material usou?
Todo é madeira, logo doulle a caracterización que corresponde: pedra, lousa… etc.
Que ferramentas utiliza?
Meu pai era un ebanista excepcional, del aprendín moito. Conservo todas as súas ferramentas e traballo con elas. Traballo na casa.

Fixo máis cousas?
Moitísimas. Teño elaborado as sete igrexas parroquiais, que están expostas. A igrexa de San Cosme de Piñeiro, que foi levantada por unha muller que o fillo morrera afogado e quixo facela dende onde non se avistase o mar, cunha casa reitoral enorme. A do río Condomiñas e a ponte antiga de pedra. As tres capelas, Reboredo, Biduído e Socorro. O muíño da acea que moía de marea baixa cando lle abrían as comportas, hoxe en ruínas. A fonte de Marieta, que era preciosa e foi tirada para crear unha parada de taxis. Parte do casco vello, o mercado sobre columnas, o Concello, a Casa Rectoral… preciosas xoias arquitectónicas da Vila de Cedeira, hoxe desaparecidas. Unha pena! Tamén hai maquetas de barcos expostas no Museo do Mar, un lugar digno de visitar.
Onde podemos ver todo iso?
A maioría das cousas están gardadas en caixas, na casa, pois non hai un lugar onde poidan figurar expostas e agora, se me acompañades, damos un paseo por Cedeira e podedes ver algunhas obras en escaparates de tendas que pecharon.
Paseamos tranquilos polas rúas mariñeiras, cruzamos a ponte, Suso vai rememorando as sete fontes que tivo a fermosa vila, amósanos os lugares da súa nenez, vive con nostalxia cada lembranza, cóntame que primeiro fai moitas fotografías dos sitios, antes de poñerse mans á obra.
Antes de despedirnos dígolle que a súa obra merece estar exposta —non agochada en caixas—nun lugar visible para que as vindeiras xeracións garden memoria dos afortunados que fomos nalgún tempo por vivir en paraxes dunha beleza marabillosa.

Autora: Luli Dopico
Reportaxe fotográfica: Álvaro Fdez. Polo

Publicado no semanario La Voz de Ortigueira, 26.01.18

luns, 8 de xaneiro de 2018

La tradición navideña de los cartuchos en Ortigueira

Foto: F. J. Martínez Prieto

(I) EL ORIGEN


No se ha escrito mucho acerca de los Cartuchos de Ortigueira. Personalmente tengo una intuición de que proceden de algo más antiguo de lo que nos podemos imaginar. Aguardo que algún investigador pueda abrir nuevas puertas a este respecto algún día.
Desde el siglo XIX existieron en Ortigueira, pero también en Ferrol, lugar este último donde se entregaban a los niños el día de Navidad y los pequeños los iban racionando durante las fechas navideñas y alargando su consumo lo que resistían a la tentación de algo que deseaban no acabase nunca.
Mi modesta opinión es la de que para ubicar el origen de los cartuchos debemos analizar la ubicación de Ortigueira en el aspecto geográfico, marino y comercial. Estamos junto a unos puertos (Ortigueira-Cariño-Espasante), que tuvieron relaciones comerciales con Europa, y por el sur llegaron esos barquitos de sal, que formaron parte de la economía ortegana y de los que se conserva incluso alguna pequeña foto. No podemos pasar este dato por alto, porque el lugar donde existe también esta arraigada tradición se llama Santa Pola, a 21 kilómetros de Alicante.
Como en Ortigueira, cuando en Santa Pola quisieron buscar los orígenes de esta tradición se remitieron a la Guerra Civil… hasta que comenzó una concienzuda investigación en el archivo municipal donde se encontraron anotaciones en los Libros de Caja del Concejo, referentes al llamado “día del cartucho”. En este sentido, el documento más antiguo en Santa Pola es de 1886 (fecha semejante a la encontrada en Ortigueira), y en ese año ya existía constancia del pago de 26 pesetas a don José García López, confitero, “por los dulces para los exámenes en las escuelas”, y en 1888  “por dulces para las escuelas en los exámenes de diciembre último”.  
En el caso de Santa Pola los cartuchos van ligados a la Cofradía de Pescadores, al Concejo y a la Enseñanza, y se entregan el último día de clase de los colegios. Algo que se realiza todavía hoy, superando una entrega de 4000 cartuchos, frente a los 450-500 que se entregan actualmente en Ortigueira.
En Santa Pola el cartucho tiene forma de cono (40 cm), se realiza en papel cometa (papel manila y de colores se dice en la Imprenta de Fojo que los vendió en 1944), de diferentes colores y tonalidades claras (naranja, rosa, verde, amarillo, azul). La forma del cartucho se mantuvo invariable a lo largo de los años, aunque –como en el caso de Ortigueira- se fuese variando su contenido. Antiguamente en aquellos cartuchos había caramelos, confites, piñones… hoy en día son nueces, caramelos, chucherías. En Santa Pola se tiene en cuenta a los niños diabéticos o celíacos (algo que habrá que plantearse próximamente en Ortigueira).
En Santa Pola después de entregar el cartucho a los pequeños, se entona un tradicional canto que dice: “El día del cartucho estamos muy contentos con un cartucho grande lleno de caramelos”. Y a continuación se añade el villancico “Ande, ande, ande la marimonera
En Ortigueira el cartucho tiene forma de caramelo gigante, se realiza igualmente en los mismos papeles de colores, y su contenido fue variando a lo largo de los años, adaptándose a las chucherías de cada momento.
La diferencia está en el origen que nos consta –de momento- en la Catequesis Parroquial y en la “Asociación de las Hijas de María”. Los datos más antiguos de la existencia de los mismos. Mi sospecha, es que pueden proceder de algo anterior ligado a las cofradías de pescadores, a algún tema militar de marina, o a alguna costumbre gremial con motivo del tiempo de navidad.
Las fechas de entrega de los Cartuchos difieren con respecto a Santa Pola. En Ortigueira son en mayo (un detalle más sencillo y más ligado a las niñas que recitan poemas a María en la advocación del Amor Hermoso), y en Reyes.
En la Fundación Ortegalia a lo largo del pasado diciembre (2016) y presente enero (2017), se han expuesto en cuatro vitrinas documentación de la primera mitad del siglo XX en referencia al Belén de Ortigueira y a los Cartuchos. La Catequesis Parroquial y las Mujeres que integraban el grupo de la Asociación de Hijas de María (en muchas ocasiones compuestas por la misma directiva), dieron continuidad durante muchos años a la tarea de mantener esta tradición. Esta Asociación de Oración y espiritualidad nace en 1830 y se funda en Ortigueira a mediados del siglo XIX. Hemos de tener en cuenta la dimensión caritativa de esta asociación de mujeres, que continuaban el espíritu francés de la pobreza de San Vicente de Paul. En la rue de Bac número 140 de París, se encuentra el lugar donde nacieron con motivo de la aparición de María (la medalla Milagrosa) a las Hijas de San Vicente de Paul (recordemos que un cuadro del siglo XIX que se conserva de este santo en la sacristía de Ortigueira proviene de esta asociación). Era propio de ellas realizar las canastillas con la ropa de los bebés para entregarla a aquellas familias que carecían de lo necesario para afrontar el cuidado de los recién nacidos. En 1917 era presidenta de la misma María Josefa García, vicepresidenta Adelina Teijeiro (sucediendo a Asunción Teijeiro), Secretaria María Balteiro (anteriormente lo fuera Socorro Romero), Tesorera Piedad Blanco, y Camareras María Castiñeira, María Teijeiro y Mercedes Castiñeiras. Se conserva buena parte de las actas y apuntes de sus reuniones.
Ya a mediados del siglo XX se encargaron de los Cartuchos y pusieron todo o su esfuerzo durante años unas mujeres de las que habría mucho que estudiar de su compromiso social en Ortigueira, doña Cristina y doña María Teijeiro García. No solo gestionaban los cartuchos, sino que facilitaban las compras a los curas de Luhia…  que también conservaban esta tradición en sus parroquias, y aportaron de su propio dinero para que todo se pudiese llevarse a cabo. Pagaban además a don Manuel Fontela Garrote (y a Juan Fontela), que durante años montaron el nacimiento.  En 1947 doña Cristina lega 1000 pts., las fiestas de Navidad recaudaran 1230 pts., la cajita del nacimiento juntara 67 pts. Nunca la cajita del portal de belén alcanzó a sufragar los cartuchos, como muestran los datos, pero quedaba muy chula con su grabado francés. (continuará).

(II) LOS PRODUCTOS Y LA GESTIÓN DE LOS CARTUCHOS

El 4 de enero de 1953, don Jesús, párroco de Luhía, hacía llegar la siguiente nota a doña Cristina Teijeiro García:

Muy apreciable Cristina:
Como aún no salgo más que para celebrar! La envío por el sacristán lo que se lleva recaudado para los cartuchos hasta la fecha, de cuyos cartuchos espero se encargue usted de confeccionarlos como siempre y principalmente este año que, por mi poca salud y exceso de trabajo, no me es posible encargarme de ensayos de los niños, recayendo todo sobre Usted todo el peso del trabajo de estos días, que Dios se lo premiará.
Procurará contar lo recaudado, pero me parece que van en ese saquetón unas 1.032 pts. que es lo recaudado en Ortigueira hasta hoy. En esa cajita van unas 113 pts. que es lo recaudado hasta hoy en Luhía.
En cuanto al número de cartuchos para Ortigueira, creo que serán como los demás años, pero para eso, entre D. Manuel y Usted sabrán los que son, así como se encargarán de distribuirlos  el próximo miércoles, a la vez que este servidor  tiene que ir a esas parroquias y no podré regresar hasta las cinco o las seis de la tarde.
Quiero que me hagan para Luhía ochenta cartuchos, que si no alcanza lo que se recauda, que le abonaré yo lo que falte para ellos. Sin más por hoy, que siga mejorando de su salud y que la mía siga también…
Jesús 
(Se hicieron 80 cartuchos para Luhía)”.

Los productos de los que se componían los cartuchos fueron cambiando a lo largo de los años. En 1944 la señora María do Prado, vendió 2000 galletas a 10 céntimos la galleta y con un descuento del 20% de la fábrica de bizcochos y galletas tostadas de Crisanta Piñeiro en Cuiña. Firmó la factura doña María Dolores Pía. También en ese mismo año, además de las galletas, los cartuchos albergaban cacahuetes, comprados en los ultramarinos de M. Ribadeneira ("ultramarinos de Loza y Cristal", decía el membrete). En total eran tres kilos de cacahuetes. Firmaba la factura María Josefa Rivadeneira ("Josefa de Andrés", a quien las gentes de Ortigueira recuerdan que adornaba su escaparate con guirnaldas, una zueca, campanas verdes y plateadas, allí donde hoy están las oficinas de “Viaqua”). En ese mismo año se compraban en el almacén de vinos y ultramarinos “al detalle, fábrica de chocolates la Ortegana” de Santiago Puente, 21 kilos de higos, y cinco más de cacahuetes. Me supongo que el haber comprado cacahuetes en dos tiendas distintas podía tener la finalidad de contentar al máximo de comercios en la villa. Su hija, doña Rosa Puente Alonso, nos recordó que esa fábrica estaba en la esquina donde hoy está Santi y que luego se trasladó a la calle Curuxeira.

En 1945 los cartuchos, llevaban, entre otras cosas, rosquillas, caramelos e higos. Fueron comprados en la Confitería “La Victoria” (Victoria Pedre Verdeal), según el membrete “especialidad para encargos, bodas, bautizos y gran surtido de pasteles”. Se compraron allí 342 rosquillas, cinco kilos de caramelos a 15 pts. el kilo, y una caja de higos a 45 pesetas el kilo.

En 1947 se repartían en Ortigueira 400 cartuchos, que valían 800 pts. En ese año la imprenta del papel de los mismos era la de don Jesús Fojo (otros años de la papelería-librería Teijeiro Gómez (Ana María y Rosarito)- así por ejemplo en 1953). En ese año se distribuyeron 64 kilogramos de naranjas de la frutería de doña Otilia Blanco (que luego sería cocinera del Escolar), la propia frutería vendería también 11 kilos y medio de caramelos, que costaron 299 pts. En ocasiones la fruta, en ocasiones mandarinas o naranjas, se pedían a Coruña, y llegaban a Ortigueira a través de las Empresas el Noroeste y el Oriente. En 1954 las mandarinas provenían de la clásica y afamada frutería “La Valenciana”.


Durante la Guerra Civil no dejó de haber cartuchos, e incluso ¡qué difícil debió de ser conseguir 200 panecillos (45 pts. a don Eusebio Parapar) para repartir en plena época de racionamiento: año 1939.

-----------------------

Artigos publicados por Francisco Javier Martínez Prieto, párroco de Santa Marta de Ortigueira no semanario La Voz de Ortigueira en xaneiro de 2017.