mércores, 19 de agosto de 2015

Convocatoria de Asemblea Xeral da asociación TERRAS DO ORTEGAL


Por medio desta entrada, facemos un chamamento de convocatoria para a Asemblea Xeral 2015 da Asociación TERRAS DO ORTEGAL, editora da revista de igual nome, que se desenvolverá no día, hora e lugar seguintes:
- Día: 11 de setembro, venres
- Hora: 19.00 (sete da tarde)
- Lugar: Cafetería do Centro de Visitantes. Malecón de Ortigueira, s/n.

A asemblea terá a seguinte orde do día:
1. Información da directiva
2. Aprobación, se procede, da liquidación do orzamento de ingresos e gastos 2014.
3. Plan de actuación para 2015
4. Aprobación, se procede, do orzamento de ingresos e gastos 2015.
5. Rogos e preguntas

Na reunión daráse conta das actividades realizadas, a saída do nº 2 da revista, que se entregará aosás socios/as que non a teñan recibido, etc.
En Ortigueira, a 19 de agosto de 2015.

NB: calquer asuunto ou proposta para incluir na orde do día pode facerse chegar a calquer mnembro da directiva


Asinado: Xosé Mª Torres Bouza, presidente da Asociación TERRAS DO ORTEGAL
martes, 11 de agosto de 2015

Saída do Nº 2º da revista Terras do Ortegal

Xa está na rúa o número 2 da revista TERRAS DO ORTEGAL, que se presentará nestes días:

- Cariño: martes, 11 agosto, ás 20.30 h, na sala da planta baixa do Concello de Cariño.
- Ortigueira: xoves, 13 agosto, ás 20.30 h, no salón de actos da Fundación Ortegalia de Ortigueira.

Agora en 2015, escollemos un tema central para a revista, que é o concello de Cariño, do que tratan 6 dos 16 artigos que compoñen este número.
Ademáis dunha chamativa portada, obra do fotógrafo Álvaro F. Polo, a revista conta con colaboracións do artista gráfico Siro sobre Laureano Álvarez, de Diego Cerdán sobre a linaxe dos Fajardo, de Narciso Luaces sobre A Devesana, de Manel Bouzamaior sobre o cemiterio de Santa Marta, de Carlos López-Keller sobre o deslinde Ortigueira-Cedeira.
Tamén colabora Francisco Calvín sobre o uso dos Fondos Europeos na comarca do Ortegal, Hixinio Puentes sobre o pintor Secundino Rivera, o párroco Javier Martínez Prieto transcribindo dous inventarios da sua nova parroquia de Santa Marta.
Manel Bouzamaior dobla a sua participación na revista, cunha reseña sobre Ortigueira Luiteraria Dixital, e Belén Pérez fala do proxecto de creación de Parque Xeolóxico do Ortegal.
Xa no tema central da revista, José Luis Armada, primeiro alcalde de Cariño, fala do proceso de segregación do concello, Eliseo Fernández do sindicalismo obreiro nese porto; Xosé Luis González diserta sobre a toponimia do concello, mentras que Vanesa Trevin con dous colegas fai algun has calas sobre os restos roamanos do actual territorio do concello cariñés.
Finalmente Lois Armada apunta novos datos sobre un dos tesouros arqueolóxicos da comarca, o machado da praia da Basteira, e Xosé Mª Torres escribe sobre Fermín Zelada Varela, cariñés de nacemento e alcalde de Ferrol e de Santiago (accidental).
Todo cunha revisión lingüística desinteresada a cargo de Bernardo Penabade.