martes, 7 de outubro de 2014

Asemblea Xeral de TERRAS DO ORTEGAL
A Directiva da Asociación editora da revista TERRAS DO ORTEGAL convoca unha asemblea xeral para o próximo venres, 10 de outubro, ás 7 da tarde.
 O lugar é a Cafetería do Centro de Recepción de Visitantes, ubicado no malecón de Ortigueira.
 A Orde do Día será a seguinte: 
1.     Información da Directiva
-         Nacemento da asociación. Consitución dunha xunta xestora
-         Publicación do número 1 da revista
-         Presentación realizada e preparación doutras.
-         Preparación do número 2 e seguintes
2.     Estado económico de ingresos e gastos
3.     Eleción de nova directiva
4.     Rogos e preguntas
5.     Lectura e aprobación da acta desta sesión  
 Notas:
  • As persoas que queiran facerse socias ou os/as socios/as que non teñan abonado a cota de 2014 (15 € ou 50 €, a elexir) poderán facelo nese acto, pois a conta bancaria só se utilizará para o cobro da cota de 2015, que será de 15 € para todas as persoas asociadas.
  • Tamén poderán recoller a revista as persoas socias ás que non se lle teña entregado (a de 2014 entregarase en man)
Prégase confirmar asistencia. Un saúdo cordial
Calquer indicación, pode facerse nestes teléfonos:
- Manel Bouzamayor: 609 05 04 01
- Xosé María Torres:  678 91 00 82


martes, 22 de xullo de 2014

Presentación Nº 1 da revista Terras do Ortegal


O próximo xoves, 24 de xullo, ás 7 da tarde, terá lugar na Fundación Ortegalia o acto de presentación da nova revista Terras do Ortegal, editada pola asociación constituida baixo o mesmo nome.
O número 1 da publicación, cunha extensión total de 180 páxinas e formato libro, acolle artigos de autores da comarca ou relacionados con ela, con traballos sobre a vida social, a historia, biografías de ilustres orteganos, ou de temas etnográficos, xeográficos e lingüísticos da zona, ademáis de achegas sobre temas artísticos, a música ou a banda deseñada.
Os artigos tratan temas que afectan aos concellos de Mañón, Ortigueira e Cariño; quedan para próximos números difundir artigos que poñan o foco tamén nos concellos de Cedeira e Cerdido, co que se cubriría todo o ámbito comarcal que quere abranguer a revista.
Os autores que participan neste primeiro número son: Teresa Bouza, Ramón Barro, Carlos Breixo, Carlos Diéguez, José Manuel Bouzamayor, Cristian Fojón Caruncho, Carlos López-Keller, Narciso Luaces, Bernardo Penabade, Alvaro Porto, Richard Smith e José Manuel Suárez. Todo un elenco de autores que dan lustre e prestixio a esta nova revista.
O acto de presentación, que comezará ás 7 da tarde, estará coordinado por José Manuel Bouzamayor, vicepresidente da Asociación, e autor, como se ten indicado, dun dos artigos deste primeiro número. Contará coa asistencia de varios dos autores, que farán unha breve disertación que esperamos goce da atención e o interese dos asistentes.
Ao final da presentación entregarase ás persoas inscritas como socios un exemplar da revista e poñerase á venda para calquer outra persoa interesada.

martes, 20 de maio de 2014

Presentación Asociación e número 0 da revista TERRAS DO ORTEGAL

Seguindo os pasos necesarios para a posta en marcha da revista, damos un paso máis:
Presentación pública da ASOCIACIÓN TERRAS DO ORTEGAL e do número 0 da revista.
Venres 23 de maio, ás 19:00h.
MUSEO ORTEGALIA

No acto invitarase aos asistentes a inscribirse xa na asociación e presentarase a maqueta ou número 0 da revista TERRAS DO ORTEGAL, co avance do índice de artigos que conformarán o número 1 que sairá no mes de xullo.

O noso fondo agradecemento áo Museo Ortegalia e Fundación Ortegalia pola sua colaboración.

xoves, 8 de maio de 2014

Aprobado o rexistro da AsociaciónNas pasadas semanas, a delegación provincial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza acordou a inscrición no Rexistro de asociacións da Xunta de Galicia da ASOCIACIÓN TERRAS DO ORTEGAL, con domicilio social en Ortigueira, e número de rexistro 2014/018354-1.

Ao tempo, e con máis retraso do previsto, foron visados e aprobados os Estatutos sociais da entidade, tras uns pequenos cambios que se nos recomendou facer para aclarar algunhas dúbidas de tipo administrativo que xurdiron.
Tras isto, o equipo promotor da revista prosegue o proceso planificado para a posta en marcha da revista, consistente en

  • Acopio de artigos para a confección do número 1 (xa practicamente finalizado).
  • Inicio da entrada de socios/as na Asociación que respalden a publicación da revista e amplíen o núcleo promotor.
  • Presentación da maqueta ou número 0 nas próximas semanas.
  • Presentación pública do número 1 en xullo.

Invitamos a todas as persoas interesadas en apoiar a posta en marcha da revista que contacten cos medios sinalados:
- email: revista.ortegal@gmail.com
- Teléf.: 609 05 04 01

martes, 21 de xaneiro de 2014

Nace TERRAS DO ORTEGAL, Revista de Estudos Locais.

O primeiro número verá a luz o próximo xullo, dentro de 6 meses.O pasado día 15 de xaneiro de 2014 realizouse en Ortigueira a constitución dunha nova asociación, que levara por nome “Asociación TERRAS DO ORTEGAL”. Nese mesmo acto realizouse a aprobación dos estatutos e a designación dunha Xunta Xestora, que levará a cabo os trámites habituais neste tipo de procesos, como inscripción no rexistro de asociacións da Xunta de Galicia, solicitude de NIF ante a Axencia Tributaria, etc.
A asociación será quen repalde a publicación da revista de nome similar, que como o seu nome indica, pretende acoller artigos de persoas da Comarca ou sobre temas de interese para a mesma nun ámbito que irá da cultura á historia, pasando pola etnografía, ou as ciencias sociais, sempre cunha perspectiva aberta e non restrictiva
Por motivos de operatividade, a constitución da entidade foi realizada por tres dos promotores que presentaron o proxecto de forma pública na fundación Ortegalia o pasado 27 de decembro: Xosé María Torres, José Manuel Suarez Sandomingo, e José Manuel Bouzamayor, que resultaron designados Presidente, Secretario e Tesoureiro- Vicepresidente, respectivamente, da Xunta Xestora.
O compromiso é facer unha Asemblea Xeral no primeiro semestre deste ano, onde participen xa tanto as persoas que asistiron á reunión do 27 de decembro como as que se vaian sumando á proposta.
O equipo continua coa búsca de financiación e de contidos para o primeiro número da revista, cuxa maqueta e índice prevemos que se poida presentar xa publicamente en marzo ou abril deste ano 2014.


mércores, 8 de xaneiro de 2014

Presentación do proxecto dunha revista de estudos sobre a comarca do Ortegal

O pasado 27 de decembro de 2013 realizouse a presentación pública do proxecto dunha nova revista de estudos da comarca do Ortegal. Coa presenza dunhas 20 persoas, tres dos promotores (José Manuel Bouzamayor, José Manuel Suárez e Xosé María Torres) presentaron a orixe da proposta e as liñas mestras do que será a revista.

A idea é promover unha revista en formato libro, de regularidade semestral, que acolla traballos de divulgación e investigación de tipo cultural e histórico, cunha perspectiva ampla, con artigos que vaian desde a etnografía, movementos sociais, patrimonio, economía… sempre cunha perspectiva da comarca do Ortegal: Mañón, Ortigueira, Cariño, Cerdido e Cedeira, ou zonas colindantes