luns, 30 de novembro de 2015

A Biblioteca Municipal de Ortigueira cumple 20 anos
En 1995, o Libro das Festas de Santa Marta contiña un artigo titulado "Biblioteca habemus", escrito polo farmacéutico Alfredo Torres Pajón, xa falecido, que daba conta da creación pola Consellería de Educación e Cultura dunha biblioteca municipal en Ortigueira.


Adxudicaba o rexistro xunteiro o número 78 á nosa biblioteca, precedido das siglas de NF, indicativas de que o centro aínda "non funciona". Pouco despois comezaría a súa andaina.
Van alá 20 anos!.
Moitos recordarán a súa ubicación inicial, nos baixos da Casa Consistorial ortegana, no claustro conventual, nunha ampla sala hoxe ocupada polas oficinas do Rexistro.
O seu primeiro encargado foi José Franco Casariego. Tras diversos avatares, incluído o traslado á ubicación actual, a directora da biblioteca é María José Vilasánchez Fuciños, que coa colaboración de Mónica Pérez Armada, auxiliar na mesma, compoñen un dúo sempre ao servizo dos usuarios, sexan nenos ou maiores, que se acercan á institución para disfrutar das súas instalacións ou utilizar os servizos que a Bilioteca-Arquivo Histórico ofrece.

A biblioteca leva o nome de Juan Fernández Latorre, o que fora diputado republicano polo distrito de Ortigueira en 1891. A biblioteca hoxe ocupa parte do edificio de bela factura do que fora Escolar de Ortigueira desde 1909 ata os anos 70, e inclúe, desde a súa reforma en decembro de 2004, tamén unha sá para hemeroteca e as instalacións do Arquivo Histórico Municipal, con contidos moi importantes que merecerían unha entrada aparte.
Distribuida en dúas plantas, baixo e primeiro andar, é unha instalación que podemos ensinar con orgullo a calquer visitante de Ortigueira, pois sen dúbida, polas instalacións, pola calidade do persoal, polos fondos que se atesouran, e polas mútiples actividades que se organizan: contacontos, conferencias, presentacións de libros, exposicións, concursos, campañas de animación á lectura...

Descoñecemos se o Concello ou a Biblioteca farán algún acto para conmemorar o XX Aniversario, en todo caso, felicitamos a María José e a Mónica e agradecemos a súa profesionalidade e atención.

mércores, 11 de novembro de 2015

Reimpresión do Nº 2 de TERRAS DO ORTEGAL adicado a CariñoO número 2 da revista TERRAS DO ORTEGAL está a piques de esgotarse.

Ben sexa pola coñecemento do público da revista, do aumento do número de socios/as da asociación (que reciben a revista co pagamento da cota anual), ou ben polo interese de ter o dossier central da revista adicado aos 27 anos do Concello de Cariño) o resultado é que os exemplares impresos en xullo de 2015 están a piques de esgotarse.
Hai apenas uns poucos exemplares nalgunhas librarías da comarca, polo que a Directiva da asociación ten decidido facer unha reimpresión para poder atender a demanda nos meses que restan ata a saída do número 3, en xullo de 2016.
Para os que aínda non tiveran o oportunidade de ler este número, acompañamos o sumario deste nº 2:

1.     Presentación


2.     Siro López

Retrato artístico-literario de Laureano Álvarez
3.     Diego Cerdán Galera
El linaje Fajardo llevó los símbolos de Ortigueira hasta el Sureste peninsular
4.     Narciso Luaces Pardo

A Devesana, unha escola laica
5.     Manel Bouzamayor

Historia do Camposanto de Santa Marta
6.     Carlos López-Keller
De camiño pola fronteira. Setenta e cinco anos do deslinde municipal da Serra da Capelada.
7.     Francisco Calvín
     
O Ortegal e os fondos europeos
8.     Hixinio Puentes Novo

Secundino Rivera, o pintor do Barqueiro
9.     Francisco Javier Martínez Prieto
Inventario da parroquia de Santa Marta
10.  Manel Bouzamayor
Ortigueira Literaria Dixital: experiencia de 4 anos 2012-2015
11.  Belén Pérez Pérez
Proposta de creación do Parque xeolóxico de Cabo Ortegal
Tema central: CARIÑO
12.  José Luis Armada Castro 
Nacemento do Concello de Cariño
13.  Eliseo Fernández
Sindicalismo e cultura obreira no Cariño da II República
14.  Xose Luís González

Toponimia de Cariño
15.  Lois Armada
O machado figurativo de bronce da praia da Basteira (Cariño): novos datos para unha revisión

16.  Vanessa Trevin
El territorio de Cariño en época romana
17.  Xosé Mª Torres
Fermín Zelada Varela: un cariñés farmacéutico, alcalde de Ferrol e accidental de Santiago