luns, 30 de novembro de 2015

A Biblioteca Municipal de Ortigueira cumple 20 anos
En 1995, o Libro das Festas de Santa Marta contiña un artigo titulado "Biblioteca habemus", escrito polo farmacéutico Alfredo Torres Pajón, xa falecido, que daba conta da creación pola Consellería de Educación e Cultura dunha biblioteca municipal en Ortigueira.


Adxudicaba o rexistro xunteiro o número 78 á nosa biblioteca, precedido das siglas de NF, indicativas de que o centro aínda "non funciona". Pouco despois comezaría a súa andaina.
Van alá 20 anos!.
Moitos recordarán a súa ubicación inicial, nos baixos da Casa Consistorial ortegana, no claustro conventual, nunha ampla sala hoxe ocupada polas oficinas do Rexistro.
O seu primeiro encargado foi José Franco Casariego. Tras diversos avatares, incluído o traslado á ubicación actual, a directora da biblioteca é María José Vilasánchez Fuciños, que coa colaboración de Mónica Pérez Armada, auxiliar na mesma, compoñen un dúo sempre ao servizo dos usuarios, sexan nenos ou maiores, que se acercan á institución para disfrutar das súas instalacións ou utilizar os servizos que a Bilioteca-Arquivo Histórico ofrece.

A biblioteca leva o nome de Juan Fernández Latorre, o que fora diputado republicano polo distrito de Ortigueira en 1891. A biblioteca hoxe ocupa parte do edificio de bela factura do que fora Escolar de Ortigueira desde 1909 ata os anos 70, e inclúe, desde a súa reforma en decembro de 2004, tamén unha sá para hemeroteca e as instalacións do Arquivo Histórico Municipal, con contidos moi importantes que merecerían unha entrada aparte.
Distribuida en dúas plantas, baixo e primeiro andar, é unha instalación que podemos ensinar con orgullo a calquer visitante de Ortigueira, pois sen dúbida, polas instalacións, pola calidade do persoal, polos fondos que se atesouran, e polas mútiples actividades que se organizan: contacontos, conferencias, presentacións de libros, exposicións, concursos, campañas de animación á lectura...

Descoñecemos se o Concello ou a Biblioteca farán algún acto para conmemorar o XX Aniversario, en todo caso, felicitamos a María José e a Mónica e agradecemos a súa profesionalidade e atención.

Ningún comentario:

Publicar un comentario