martes, 7 de outubro de 2014

Asemblea Xeral de TERRAS DO ORTEGAL
A Directiva da Asociación editora da revista TERRAS DO ORTEGAL convoca unha asemblea xeral para o próximo venres, 10 de outubro, ás 7 da tarde.
 O lugar é a Cafetería do Centro de Recepción de Visitantes, ubicado no malecón de Ortigueira.
 A Orde do Día será a seguinte: 
1.     Información da Directiva
-         Nacemento da asociación. Consitución dunha xunta xestora
-         Publicación do número 1 da revista
-         Presentación realizada e preparación doutras.
-         Preparación do número 2 e seguintes
2.     Estado económico de ingresos e gastos
3.     Eleción de nova directiva
4.     Rogos e preguntas
5.     Lectura e aprobación da acta desta sesión  
 Notas:
  • As persoas que queiran facerse socias ou os/as socios/as que non teñan abonado a cota de 2014 (15 € ou 50 €, a elexir) poderán facelo nese acto, pois a conta bancaria só se utilizará para o cobro da cota de 2015, que será de 15 € para todas as persoas asociadas.
  • Tamén poderán recoller a revista as persoas socias ás que non se lle teña entregado (a de 2014 entregarase en man)
Prégase confirmar asistencia. Un saúdo cordial
Calquer indicación, pode facerse nestes teléfonos:
- Manel Bouzamayor: 609 05 04 01
- Xosé María Torres:  678 91 00 82